Hunden är människans bästa vän sägs det, inte minst när det kommer till jakt. Hundar har bland annat ett mycket bättre luktsinne än vad människor har och kan på så sätt lukta sig till vilt på långa avstånd. Men att använda hundar som hjälpmedel vid jakt omfattas av en del regler som är bra att känna till. Dels för att det är viktigt att följa regler, kanske särskilt vid jakt, men också för hundens egen säkerhet. I den här artikeln kan du lära dig om vad som gäller vid användning av jakthund i samband med älgjakt.

Det är snart dags för älgjakt och det är många jägare där ute som har längtat efter att komma igång efter julen med allt vad det innebär. Nytt år innebär nya möjligheter och för jägare kanske det innebär att du vill testa att jaga med hjälp av hund. Jagar du med hund bör du för det första tänkta på att inte utsätta älgen för alldeles för stora påfrestningar. Använd därför inte alltför uthålliga och snabba hundar vid jakt på klövvilt. Ta hänsyn till väderförhållanden och de egenskaper hunden har.

Vid älgjakt är en annan regel att det ska finnas en tränad hund på skottplatsen högst två timmar efter en påskjutning. Även detta beror på att ta hänsyn till viltet. Hunden ska vara tränad i att kunna spåra upp vilt som skadats.

Hur stor är jaktmarken i fråga?

En annan viktig regel som kan vara lätt att missa är att en drivande hund inte ska användas på små marker. Det är lite olika arealer beroende på vad för typ av jakthund som används men för tax gäller 50 ha, för drever 100 ha och för stövare 200 ha. Drivande jakthund ska inte användas om det går att förutse att drevet huvudsakligen kommer att utspelas på någon annans mark.