Barn till hästRidsport är kanske ingenting som man till vardags förknippar med ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Men en ny studie vid Högskolan i Borås håller på att ändra på detta.

Projektet heter Hobbyryttare och sociala medier – information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet, och handlar om hur hobbyryttare söker information om hästsäkerhet på nätet, framför allt i sociala medier.

Ridning är den näst största hobbyn bland ungdomar i Sverige, efter fotboll. Ridklubbar, centralorganisationer och tidskrifter gör ett stort arbete för att sprida nya rön och förskrifter avseende hästarnas och ryttarnas säkerhet. Ett exempel är denna artikel, som handlar om att den sadel som är bäst för ryttaren kanske inte är lika bra för hästen.

Men det handlar inte bara om vilken information som finns, det handlar också om huruvida folk tar del av den, och hur de sedan de sedan delar den vidare till andra. Det är detta som forskningsprojektet handlar om. Säkerhetsfrågor om att köra med hästsläp, eller hur man kommer till rätta med olydiga hästar, diskuteras i sociala medier och på diskussionsforum. Detta har ofta ersatt dels diskussioner med andra i stallet, dels telefonsamtal till veterinären. Man kan dock fråga sig om de råd som den hästintresserade får på detta sätt håller samma kvalitet. Det är detta som studien ska studera: hur hästintresserade tar del av, och delar med sig av, hästsäkerhetsråd på forum och i sociala medier, och vilken kvalitet dessa råd håller.

Varje år skadar sig 13 000 personer så pass allvarligt vid ridning att de måste åka till akuten. Om många skulle ta till sig felaktiga råd skulle denna siffra troligen öka, men det finns i dagsläget ingenting som tyder på det. Studien vid Högskolan i Borås är tänkt att ta reda på hur det ligger till med den saken. Beroende på vad studien resulterar i kan säkerhetsarbetet i svenska ridklubbar och ridskolor komma att förändras.